Jak często można wnosić o podwyższenie alimentów

Alimenty są świadczeniem okresowym, które nie są przyznawane „raz na zawsze”. Alimenty służą pokrywaniu kosztów utrzymania dziecka, ich wysokość zależy zatem od tego, jak wysokie koszty są generowane. Łatwą do zauważenia tendencją jest, że im starsze dziecko, tym większe alimenty. Wynika to oczywiście z tego, że starsze dzieci ”więcej kosztują” swoich rodziców, mają większe potrzeby, szersze spektrum zainteresowań.

O podwyższenie alimentów można wnosić, gdy dojdzie do nagłej zmiany okoliczności w stosunku do ostatniego wyroku w sprawie. Jeśli zatem wydarzy się coś, co zwiększy potrzeby dziecka (np. choroba, konieczność leczenia czy rehabilitacji itp.) z takim pozwem można wystąpić niezwłocznie po zakończeniu poprzedniego postępowania.

W standardowych sytuacjach o podwyższenie alimentów można wnosić, gdy zwiększają się potrzeby dziecka (np. dodatkowe zajęcia, korepetycje, kursy). Ustawodawca nie przewidział, jaki okres czasu musi upłynąć między poprzednim wyrokiem, a nową sprawą, jednakże jak wynika z orzecznictwa, musi wystąpić nowa okoliczność, taka której Sąd nie mógł wziąć pod uwagę w poprzedniej sprawie.

W tego typu sprawach ważne są dowody, dlatego doradzam Klientom, by zachowywali wszelkiego rodzaju rachunki, paragony, potwierdzenia przelewów czy zaświadczenia z zajęć, na które uczęszczają dzieci.