Polityka prywatności

Dane osobowe

Polityka Prywatności określa zasady dotyczące sposobu pozyskiwania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowe pozyskane od Użytkowników strony www.mecenas-pacewicz.pl oraz Klientów Kancelarii Radcy Prawnego Aleksandra Pacewicz.

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Pacewicz, ul. Królowej Jadwigi 18/301, 85-231 Bydgoszcz, NIP: 5591957777 (dalej: „Administrator”).

Podstawę prawną Polityki Prywatności stanowi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: „RODO”).

Poczucie bezpieczeństwa Klienta jest priorytetem. Dbam o komfort współpracy. Dlatego też bardzo poważnie podchodzę do bezpieczeństwa danych Użytkowników. Zapewniam odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie – zachęcam do kontaktu.

Przetwarzanie danych osobowych
 1. Dane osobowe Użytkownik portalu mecenas-pacewicz.pl przekazuje Administratorowi poprzez formularz kontaktowy.
 2. Administrator zbiera wyłącznie dane niezbędne do odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym.
 3. Aby zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego na stronie mecenas-pacewicz.pl konieczne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail. Są one konieczne do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytanie. Przetwarzane w ten sposób dane osobowe zostają usunięte po przesłaniu odpowiedzi na zadane pytanie.
 4. Administrator zapewnia, że wszystkie przekazane mu dane osobowe, a następnie zapisane w bazie danych będą poufne. Administrator podejmie wszelkie środki bezpieczeństwa wskazane przez przepisy o ochronie danych osobowych, aby to zapewnić.
 5. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 6. Administrator oświadcza, że infrastruktura serwerowe wykorzystywana do funkcjonowania strony mecenas-pacewicz.pl oraz serwer pocztowy znajdują się w Polsce, na terenie Unii Europejskiej.
 7. Administrator informuje Użytkowników strony mecenas-pacewicz.p, że na stronie zaimplementowany jest kod śledzący Google Analytics w celu zbierania danych statystycznych. Dane te nie są powiązane z użytkownikami strony mecenas-pacewicz.pl.
 8. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Polityce Prywatności dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO w celu świadczenia usług w ramach działalności prowadzonej przez właściciela serwisu www, w tym: obsługi i realizacji zamówień składanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, obsługi reklamacji oraz obsługi działań Użytkownika w ramach strony mecenas-pacewicz.pl.
 9. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom poszczególnych usług takich jak hosting, banki, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne i podatkowe. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Prawa Użytkowników
 1. Użytkownik posiada następujące uprawienia w stosunku do jego danych osobowych przekazanych do przetwarzania przez Administratora:
  • prawo do udostępnienia oraz przeniesienia danych,
  • prawo do poprawienia danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do wycofania zgody w każdym momencie, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ograniczenia przetwarzania danych.
 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw Użytkownik mecenas-pacewicz.pl powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail aleksandra@mecenas-pacewicz.pl.
 3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora.
Powierzenie danych
 1. Administrator informuje, że powierzył przetwarzanie danych osobowych wymienionym niżej podmiotom:
  • Laohost.pl Piotr Kujawski, ul. Wiśniowa 6/10/75, 02-563 Warszawa – w celu hostingu strony, przechowywania baz danych oraz korzystania z serwera poczty.
 2. Administrator oświadcza, że wyżej wymienione podmioty, którym zostało powierzone przetwarzanie danych Użytkowników strony mecenas-pacewicz.pl zapewniają wszelkie odpowiednie organizacyjne i techniczne środki ochrony danych osobowych.
Podsumowanie
 1. Użytkownik strony mecenas-pacewicz.pl, a także każdy zainteresowany usługami świadczonymi przez Kancelarię Radcy Prawnego Aleksandry Pacewicz może w dogodnym dla siebie czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym w jaki sposób są przetwarzanego jego dane osobowe lub w celu zgłoszenia wszelkich zauważonych nieprawdziwości, które w jego ocenia mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo przekazu danych. W tym celu należy skorzystać z adres e-mail: aleksandra@mecenas-pacewicz.pl.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Pliki cookie

Co to są pliki cookies?

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu www.mecenas-pacewicz.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • stałe (persistent cookies) – pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Rodzaje plików cookies

 

 

W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
Możliwość usunięcia plików cookies

 

 

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie cookies w ogóle lub wybranych cookies. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele plików cookies pomaga w podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie obsługi plików cookies może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.