Kancelaria radcy prawnego Bydgoszcz

Rozwód – co i jak

Najczęstsze pytania moich Klientów dotyczą przebiegu postępowania rozwodowego: ile trwa, co dzieje się na rozprawie i jakich pytań można się spodziewać w sądzie. Pytanie jest całkiem słuszne, bowiem wizyty w sądzie są co do zasady rzadkością, a gdy dochodzą do nich emocje związane z kończeniem często wieloletniego związku stres sięga zenitu.

Klient podjął decyzję o rozwodzie i co dalej? Na samym wstępie należy zastanowić się, czy będzie wnosić o rozwód z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie. Kwestia ta jest kluczowa, ponieważ od niej zależy całe postępowanie dowodowe w sprawie.

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie bardzo często sprawa kończy się na pierwszej rozprawie i nie ma konieczności powoływania wielu dowodów. Sędzia weryfikuje czy między małżonkami wystąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i na tej podstawie orzeka o rozwodzie. Pytania jakie kieruje do stron najczęściej dotyczą tego kiedy między małżonkami ustało pożycie małżeńskie, jakie były tego przyczyny, czy małżonkowie są nadal związani wspólnym gospodarstwem domowym oraz najbardziej bolesne czyli pytanie o uczucia względem małżonka, Sąd bowiem musi mieć pewność, że decyzja jest świadoma i nie ma już szans na dojście do porozumienia między stronami. W bydgoskim sądzie, z którym mam do czynienia na co dzień rozprawy wyznaczane są zwykle w ciągu 3-4 miesięcy od złożenia pozwu, zatem jeśli sprawa zakończy się na pierwszej rozprawie tyle właśnie będzie trwało postępowanie.

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie sprawa jest bardziej skomplikowana. Udowodnienie winy (zwłaszcza winy wyłącznej) jest trudne i wymaga rozbudowanego postępowania dowodowego. Na okoliczność winy należy powołać świadków (klienci często pytają czy mogą być to członkowie rodziny – mogą, ale ja zalecam by poza rodziną były to inne osoby, np. sąsiedzi, znajomi, współpracownicy, każdy kto ma wiedzę na temat relacji małżeńskich stron). Dowodem na okoliczność winy mogą być również nagrania, dokumenty (np. notatki policyjne, wyciągi bankowe, billingi telefoniczne, smsy itp.). Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny, ale doradzam zwykle by dowodów było dużo, ponieważ wówczas mamy większe prawdopodobieństwo, że Sędzia da wiarę właśnie nam.

Przykrą prawdą jest niestety, że rozwody z orzekaniem o winie są bardzo trudne przede wszystkim pod kątem emocjonalnym o czym zawsze pouczam Klienta i zachęcam do rozważenia powództwa bez orzekania o winie, które pod wieloma względami będzie dla Klienta prostsze.