Zabezpieczenie roszczenia o alimenty

Postępowania sądowe co do zasady trwają długo i nie kończą się tak szybko jakby Klienci tego oczekiwali. Zdaje się, że ustawodawca świadomy tego zjawiska stworzył instytucję postanowienia zabezpieczającego, dzięki któremu na czas postępowania możemy zabezpieczyć swoje roszczenie. Wyjaśnię to w kontekście roszczenia alimentacyjnego.

W przypadku roszczenia (np.) o alimenty (bez znaczenia jest to czy zawarte jest w pozwie o rozwód czy o alimenty) mamy prawo do żądania zabezpieczenia naszego roszczenia na czas postępowania. Postanowienie zabezpieczające roszczenie pozwala nam na otrzymywanie środków w trakcie trwania postępowania, to znaczy do zapadnięcia prawomocnego orzeczenia w sprawie. Jest to bardzo pomocne, ponieważ postępowania trwają nieraz latami, a sytuacja osób ubiegających się o alimenty jest zazwyczaj ciężka. Taki wniosek zawiera się zwykle już w pierwszym piśmie procesowym uzasadniając go odpowiednio. Moja praktyka pokazuje, że Sąd wydaje takie postanowienie częściej w stosunku do osób, które nie mają jeszcze zasądzonych alimentów, natomiast rzadziej w stosunku do osób które mają je zasądzone, ale wnoszą np. o ich podwyższenie. Warto jest wnosić o zabezpieczenia w nieco niższej kwocie niż kwota żądana docelowo, postanowienie Sądu w tej sprawie da już nam obraz jak Sąd odnosi się do naszego roszczenia.

Pamiętaj, aby wniosek był należycie sformułowany, odpowiednio uzasadniony i miał oparcie w dowodach, warto zatem skorzystać z pomocy profesjonalisty.