Prawo medyczne

dla pacjentów i nie tylko
prawo medyczne Bydgoszcz
Zakres świadczonych usług

Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem pacjenta sprawach dotyczących błędów medycznych (tzw. „błąd w sztuce”) i roszczeń odszkodowawczych, w tym m.in. odszkodowania za błędy okołooperacyjne, okołoporodowe, błędy w medycynie estetycznej i chirurgii plastycznej, a także dochodzeniem zadośćuczynienia za doznane cierpienia, renty na zwiększone potrzeby oraz renty z tytułu utraty zdolności do pracy.