Prawnik rodzinny Bydgoszcz – rozwody, mediacje rozwodowe, alimenty

pełny zakres wsparcia

prawo rodzinne Bydgoszcz

Moją specjalizacją jest prawo rodzinne, pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje wszelkie zagadnienia z nim związane. Prowadzona przeze mnie w Bydgoszczy Kancelaria świadczy pomoc w sprawach o rozwody, alimenty, podział majątku itp. W ramach działalności prawniczej rozpatruję okoliczności towarzyszące danemu przypadkowi. Po ustaleniu wszystkich szczegółów przedstawiam klientom możliwe strategie postępowania w konkretnej sytuacji, Pozostaję do ich dyspozycji na każdym etapie toczącego się procesu. Udzielam porad prawnych oraz występuje w roli pełnomocnika współmałżonków na rozprawach.

PRAWNIK SPRAWY RODZINNE BYDGOSZCZ

W większości przypadków sprawy rodzinne, a zwłaszcza rozwodowe, są bardzo trudne i bolesne, gdy wchodzą w grę uczucia czy dobro dzieci emocje zwykle biorą górę. Dlatego bardzo ważne jest, aby mieć wsparcie osoby, która merytorycznie doradzi, pokieruje i będzie stała przy naszym boku w trakcie postępowania sądowego dotyczącego np. przyznania albo podwyższenia alimentów. Dzięki wsparciu profesjonalisty zatrudnionego w Kancelarii radcowskiej dotrzymywane są wszelkie niezbędne formalności, które trzeba załatwić przy staraniu się o orzeczenie rozwodu, jak na przykład złożenie niezbędnych dokumentów w odpowiednim terminie. Choć czasem udaje się je rozwiązać np. w toku mediacji rozwodowych, to większość z nich i tak znajduje finał w sądzie.

W obu tych sytuacjach prawnik rodzinny reprezentując klienta m.in. w sprawach o rozwody i alimenty, jest w stanie udzielić merytorycznego wsparcia, wskazując optymalne rozwiązania. Prowadzę sprawy rozwodowe osób mieszkających w Bydgoszczy, będących powodami i pozwanymi. Uczestniczę w mediacjach ze stronami zaangażowanymi w proces. Klienci mojej Kancelarii mogą liczyć na pomoc nie tylko w aspekcie prawnym, współpracuję z psychologiem i psychoterapeutą specjalizującym się w problemach na tle rodzinnym. Wiem też, jak delikatnej sfery dotykają sprawy rodzinne – rozwody, walka o alimenty, prawo do opieki czy kontaktu z dzieckiem należą do najbardziej prywatnej sfery życia klientów. Dlatego gwarantuję pełną poufność i dyskrecję w swojej pracy, także podczas reprezentowania stron w toku prowadzonych mediacji rozwodowych.

Klienci mojej Kancelarii mogą liczyć na wsparcie obejmujące prowadzenie spraw rozwodowych na każdym etapie postępowania:

Omówienie planu działania

W każdej rozprawie, także w tej z zakresu prawa rodzinnego dotyczącej np. rozwodu albo alimentów, ważne jest opracowanie odpowiedniej strategii. Podczas tego etapu omawiam z Klientem dalsze kroki, doradzam jakiego typu pozew/wniosek należy złożyć, rozważamy za i przeciw przemawiający za konkretnym rozwiązaniem, np. za uczestnictwem w mediacjach z adwokatami drugiej strony.

Gromadzenie materiału dowodowego

Dobry materiał dowodowy to podstawa wygranej sprawy rozwodowej, dlatego jako prawnik prowadzący własną Kancelarię wskazuję Klientom, na co mają zwrócić szczególną uwagę, jakiego typu dowodów należy zgromadzić więcej, a jakie nie będą miały znaczenia dla sprawy o rozwód czy o ustalenie wysokości alimentów, Wspólnie podejmujemy również decyzję dotyczącą doboru świadków oraz ewentualnego udziału w mediacjach.

Prowadzenie postępowania sądowego

Ten etap zwykle rozpoczyna się sporządzeniem pozwu bądź odpowiedzi na pozew. Następnie jako prawnik prowadzący sprawy o rozwód w Bydgoszczy reprezentuję Klienta podczas postępowania przed Sądem zarówno w I, jak i w II instancji. W toku postępowania sądowego (np. o podział majątku albo o alimenty) sporządzam również pisma procesowe dla klientów Kancelarii (np. pozew rozwodowy, odpowiedź na pozew itp.). Biorę też aktywny udział w mediacjach z adwokatami współmałżonka klienta.

Prawnik prawo rodzinne Bydgoszcz – zakres świadczonych usług

Prowadzona przeze mnie Kancelaria w Bydgoszczy zajmująca się taką dziedziną prawa jak prawo rodzinne udziela pomocy prawnej dotyczącej następujących spraw m.in.:

  • Rozwód – z orzekaniem oraz bez orzekania o winie, tzw. „porozumienie stron”,
  • Separacja – na zgodny wniosek stron lub na wniosek tylko jednego z małżonków,
  • Władza rodzicielska – pozbawienie, przywrócenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej (także po rozwodzie),
  • Alimenty – na rzecz małoletniego/pełnoletniego dziecka, na rzecz współmałżonka oraz innych uprawnionych, a także sprawy o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
  • Kontakty z dzieckiem – uregulowanie kontaktów, ograniczenie, zakaz kontaktów z dzieckiem po zakończeniu wszystkich procedur rozwodowych,
  • Opieka i kuratela – nad osobą niepełnoletnią lub ubezwłasnowolnioną,
  • Rozdzielność majątkowa – w trakcie trwania małżeństwa oraz pozamałżeńska,
  • Ustalenie/Zaprzeczenie ojcostwa

W razie konieczności biorę także udział w mediacjach rozwodowych z prawnikami drugiej strony. W trakcie tego typu spotkań omawiane są m.in. kwestie dotyczące podziału majątku, alimentów oraz zasad sprawowania opieki nad małoletnim potomstwem.

Rozwód Bydgoszcz – Dlaczego warto skorzystać z pomocy naszej kancelarii?

Prowadzona przeze mnie kancelaria radcowska reprezentująca klientów m.in. w sprawach o rozwody świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz małżonków starających się o rozwiązanie małżeństwa oraz osób ubiegających się o świadczenia alimentacyjne dla siebie lub małoletnich dzieci. Jako prawnik rozwodowy specjalizujący się w takich dziedzinach jak prawo rodzinne towarzyszę klientom na każdym etapie postępowania przedsądowego i sądowego. Podejmuję się przygotowywania pozwów i pism procesowych w sprawach o rozwód i alimenty prowadzonych na rzecz klientów z Bydgoszczy. Biorę na siebie odpowiedzialność za ich złożenie w określonym terminie. W zakresie moich kompetencji mieści się także uczestnictwo w takich spotkaniach jak mediacje rozwodowe. W ich trakcie w imieniu klienta Kancelarii staram się dojść do porozumienia z adwokatami jego współmałżonka w zasadniczych kwestiach dotyczących podziału majątku, ustalenia wysokości alimentów oraz reguł sprawowania opieki nad wspólnym potomstwem. Dzięki przeprowadzeniu mediacji rozwodowych dopuszczanych przez prawo rodzinne orzeczenie o rozwodzie może zostać wydane przez sąd już na pierwszej rozprawie.

W czym pomagam jako prawnik rozwodowy z Bydgoszczy?

Klienci Kancelarii mogą zwrócić się do mnie z prośbą o pomoc w różnych sytuacjach. Jako prawnik prowadzący sprawy rodzinne i rozwodowe przed sądem w Bydgoszczy mam świadomość, że sytuacja małżonków uczestniczących w postępowaniu rozwodowym uzależniona jest od różnych czynników. Dlatego proponowane rozwiązania z zakresu prawa (także te dotyczące uczestnictwa w mediacjach) dopasowuję do ich indywidualnych potrzeb. Pomagam im w podjęciu decyzji dotyczącej tego, czy w danych okolicznościach lepiej jest wziąć rozwód, czy postarać się o separację. Reprezentuję także ich interesy w sprawach o alimenty – odnosi się to zarówno do postępowań o ich uzyskanie, jak i wyegzekwowanie spłaty zaległych należności. Prowadząc mediacje rozwodowe w Bydgoszczy, dążę do osiągnięcia kompromisu w najważniejszych dla klienta Kancelarii i jego współmałżonka sprawach.