Prawo rodzinne

pełny zakres wsparcia
prawo rodzinne Bydgoszcz
Moją specjalizacją jest prawo rodzinne, pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje wszelkie zagadnienia z nim związane.

Sprawy rodzinne są bardzo trudne i bolesne, gdy wchodzą w grę uczucia czy dobro dzieci emocje zwykle biorą górę, dlatego bardzo ważne jest, aby mieć wsparcie osoby która merytorycznie doradzi, pokieruje i będzie stała przy naszym boku w trakcie postępowania sądowego. Dzięki wsparciu profesjonalisty dotrzymywane są wszelkie niezbędne formalności jak na przykład złożenie niezbędnych dokumentów w odpowiednim terminie. Choć czasem udaje się je rozwiązać np. w toku mediacji rozwodowych, to większość z nich i tak znajduje finał w sądzie.

W obu tych sytuacjach prawnik rodzinny jest w stanie udzielić merytorycznego wsparcia, wskazując optymalne rozwiązania. Prowadzę sprawy zarówno kobiet jak i mężczyzn, będących powodami i pozwanymi. Moi Klienci mogą liczyć na pomoc nie tylko w aspekcie prawnym, współpracuję z psychologiem i psychoterapeutą specjalizującym się w problemach na tle rodzinnym. Wiem też, jak delikatnej sfery dotykają sprawy rodzinne – rozwody, walka o alimenty, prawo do opieki czy kontaktu z dzieckiem należą do najbardziej prywatnej sfery życia klientów. Dlatego gwarantuję pełną poufność i dyskrecję w swojej pracy.

Moi Klienci mogą liczyć na wsparcie obejmujące prowadzenie spraw na każdym etapie postępowania:
Omówienie planu działania

W każdej rozprawie, także w tej z zakresu prawa rodzinnego, ważne jest opracowanie odpowiedniej strategii. Podczas tego etapu omawiam z Klientem dalsze kroki, doradzam  jakiego typu pozew/wniosek należy złożyć, rozważamy za i przeciw przemawiający za konkretnym rozwiązaniem.

Gromadzenie materiału dowodowego

Dobry materiał dowodowy to podstawa wygranej sprawy, dlatego wskazuję Klientom na co mają zwrócić szczególną uwagę, jego typu dowodów należy zgromadzić więcej, a jakie nie będą miały znaczenia dla sprawy, wspólnie podejmujemy również decyzję dotyczącą doboru świadków.

Prowadzenie postępowania sądowego

Ten etap zwykle rozpoczyna się sporządzeniem pozwu bądź odpowiedzi na pozew, następnie obejmuje reprezentację Klienta podczas postępowania przed Sądem zarówno w I jak i w II instancji. W toku postępowania sądowego sporządzam również pisma procesowe (np. pozew rozwodowy, odpowiedź na pozew itp.).

Zakres świadczonych usług

Prowadzona przeze mnie Kancelaria udziela pomocy prawnej dotyczącej następujących spraw m.in.:

  • Rozwód – z orzekaniem oraz bez orzekania o winie, tzw. „porozumienie stron”,
  • Separacja – na zgodny wniosek stron lub na wniosek tylko jednego z małżonków,
  • Władza rodzicielska – pozbawienie, przywrócenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • Alimenty – na rzecz małoletniego/pełnoletniego dziecka, na rzecz współmałżonka oraz innych uprawnionych, a także sprawy o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
  • Kontakty z dzieckiem – uregulowanie kontaktów, ograniczenie, zakaz kontaktów z dzieckiem,
  • Opieka i kuratela – nad osobą niepełnoletnią lub ubezwłasnowolnioną,
  • Rozdzielność majątkowa – w trakcie trwania małżeństwa oraz pozamałżeńska,
  • Ustalenie/Zaprzeczenie ojcostwa