Zgoda na wyjazd dziecka za granicę

Mamy okres wakacyjny zatem tym razem wypowiem się w temacie wakacji. W mojej pracy ostatnio bardzo często spotykam się z „problemem” wyjazdu zagranicznego dziecka, w sytuacji gdy rodzice żyją w rozłączeniu. Jakich procedur trzeba dopełnić, co w sytuacji, gdy matka/ojciec nie wyraża takiej zgody, a dziecko marzy o wakacjach w Grecji? Już tłumaczę.

Co do zasady oboje rodzice mają pełną władzę rodzicielską, o ile nie zostali jej pozbawieni bądź nie ograniczono jej przez Sąd, a co się z tym łączy oboje mają prawo i obowiązek rozstrzygać o istotnych sprawach życia dziecka. Warto tutaj nadmienić, że w sytuacji ograniczenia władzy rodzicielskiej istotna jest treść orzeczenia sądowego, bowiem najczęstsze sformułowanie „ ojciec/matka ma prawo do współdecydowania o istotnych sprawach życia dziecka” nie wyklucza również w takich sytuacjach konieczności uzyskania zgody na wyjazd zagraniczny od drugiego z rodziców. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie definiuje pojęcia „istotne sprawy życia dziecka”, natomiast orzecznictwo owszem i wynika z niego wprost, że wyjazd dziecka za granicę jest istotną sprawą życia dziecka.

W sytuacji zatem, gdy oboje rodzice mają pełną władzę rodzicielską, każdorazowy wyjazd za granicę dziecka z jednym z nich wymaga pisemnej zgody drugiego z rodziców, najlepiej jeśli jest to zgoda poświadczona notarialnie ( w niektórych krajach zgoda taka musi być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego). Wówczas będziemy mieć pewność, że nie spotkają nas po drodze żadne nieprzyjemności.

Co w sytuacji, gdy drugi z rodziców odmawia takiej zgody? Wówczas można się zwrócić z wnioskiem o taką zgodę do Sądu. Sąd Rodzinny rozstrzyga w oparciu o wszystkie okoliczności sprawy, a przede wszystkim biorąc pod uwagę dobro dziecka, i wyraża ( lub nie) zgodę nad taki wyjazd.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy pamiętać, że taka zgoda jest wymagana i konieczna, ale jej brak nie zamyka nam drzwi. W sytuacji jej braku mamy prawo zwrócić się o nią do Sądu.

Brak Komentarzy

Skomentuj